รอง ผบ.มทบ.36 ฟังบรรยายสรุป และตรวจเยี่ยมการฝึกบุคคลเบื้องต้นท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน กสร.ช.พัน.8 พล.ม.1 บัญชี 2/61

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 17 มิ.ย.62 พ.อ.ชูศักดิ์ สงวนบุญญพงษ์ รอง ผบ.มทบ.36 ฟังบรรยายสรุป และตรวจเยี่ยมการฝึกบุคคลเบื้องต้นท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน กสร.ช.พัน.8 พล.ม.1 บัญชี 2/61 ณ สนามฝึกของหน่วย15

12

16

11

14

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious