เยี่ยมบุตรแรกเกิดของ นางสาว ชนันธิดา เมืองนา ภรรยา ส.อ.ประกาศิต ห่วงเเสง ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

เมื่อ 7 ต.ค.63 คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วยคณะนายทหารและแม่บ้านของหน่วย เข้าเยี่ยมบุตรแรกเกิดของ นางสาว ชนันธิดา เมืองนา ภรรยา ส.อ.ประกาศิต ห่วงเเสง ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์
#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน12

11

Related Articles