“ยินดีกับพี่ๆน้องๆ คนทำดี มีความสามารถ ต้องเชิดชู ขอแสดงความยินดีกับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น”

“ยินดีกับพี่ๆน้องๆ คนทำดี มีความสามารถ ต้องเชิดชู ขอแสดงความยินดีกับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น”
ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 เป็นประธานในพิธีประดับยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับประทานอาหาร กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ( 5 ก.ค.65 )

Related Articles