มาตรการรักษาความปลอดภัย การเก็บรักษา สป.5

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 64 ผบ.พัน.8 พล.ม.1 ได้ดำเนินการตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัย การเก็บรักษา สป.5 และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของคลัง สป.5 ผลการปฏิบัติเป็นไปตามคำแนะนำการเก็บรักษา สป.5 และมาตรการรักษาความปลอดภัย

Related Articles