มอบใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล สำหรับกำลังพลดีเด่น ประจำปี 2563

“กำลังพลดีเด่นปี63 ช.พัน.8 พล.ม.1”

22 ก.ย.63 ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล สำหรับกำลังพลดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 5 นาย ดังนี้
1. ร.ต.องอาจ การบรรจง
2. ร.ต.สุวัชรพงษ์ ศรีพวงมาลัย
3. จ.ส.อ.ประพิศ เครือปันติ
4. จ.ส.อ.ภัทรวิทย์ ชุ่มใจ
5. ส.อ.ศักดิ์ชัย คงทน
#ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน12

13

14

15

16

 

Related Articles