มอบผักจากโครงการทหารพันธุ์ดี และจัดหาพิซซ่า แจกจ่ายเป็นอาหารกลางวัน กำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ต่อไป

เมื่อ 9 เม.ย.63 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้มอบผักจากโครงการทหารพันธุ์ดี ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้กับ จนท.โรงเลี้ยงของหน่วย เพื่อนำไปประกอบอาหารให้กำลังพล และจัดหาพิซซ่า แจกจ่ายเป็นอาหารกลางวัน กำลังพล นายสิบ และพลทหารของหน่วย จำนวน 108 กล่อง และน้ำอัดลม จำนวน 240 ขวด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ต่อไป12

111

 

114

115

116

110

19

117

118

Related Articles