มอบบ้านกาชาดรวมใจชาวเพชรบูรณ์

“กาชาดรวมใจ จิตอาสาพระราชทานสร้างให้ แด่ผู้ยากไร้ จากใจทุกคน”
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.64 นาย เสกสรรค กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานในพิธี มอบบ้าน กาชาดรวมน้ำใจ ชาวเพชรบูรณ์ ปี 64 ให้แก่ นางสาว คำมะ สายคำสุด ที่บ้านเลขที่ 44 หมู่ 1 บ้านเหมืองแบ่ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยกองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกเหล่ากาชาด,จิตอาสาพระราชทาน,ประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบเครื่องใช้ เครื่องอุปโภค บริโภค ชึ่งหน่วยดำเนินการร่วมกับอำเภอหล่มเก่า,เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์,องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล,ประชาชนในพื้นที่ร่วมบูรณาการ,งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ร่วมสร้าง, โดยหน่วยได้จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าดำเนินการก่อสร้าง มาตั้งแต่ วันที่ 22 พ.ค 64 ซึ่ง ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%
ทั้งนี้เราได้มอบคุณภาพชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นให้ผู้อยู่ ทั้งความสุข ความปิติยินดีกับผู้ร่วมพิธีในพื้นทีอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

Related Articles