มอบน้ำดื่ม ผลิตเองจากหน่วย “โครงการขลุ่ยสร้างความสัมพันธ์ของคนในชาติ” ครั้งที่ 1 รร.หล่มเก่าพิทยาคม

ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้มอบน้ำดื่ม ซึ่งผลิตเองจากหน่วย จำนวน 840 ขวด ให้กับเยาวชน(นักขลุ่ย)ครู อาจารย์ผู้ร่วมพิธี “โครงการขลุ่ยสร้างความสัมพันธ์ของคนในชาติ” ครั้งที่ 1 ณ โดมเพื่อน้อง รร.หล่มเก่าพิทยาคม ซึ่งในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ อัจฉริยภาพทรงดนตรีของพระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนิทรรศการของดีเมืองเพชรบูรณ์ โดยมี ผอ.รร.หล่มเก่าพิทยาคม,วัฒนธรรมจังหวัด,นายกเทศบาล,ศิลปินเป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งมี อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ครอบครู (28ธ.ค.64)

Related Articles