มอบทุนยังชีพของบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ของกำลังพล ทบ. ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 64 เวลา 1100 พ.ท.วีระชาติ โชติวรอานนท์ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมแม่บ้านนายทหาร ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมมอบทุนยังชีพของบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ของกำลังพล ทบ. ประจำปี 2564 จำนวน 2 ราย
1. นายณพสิงห์ เพ็งโคตร บุตรของ จ.ส.อ.บุญโฮม เพ็งโคตร
2. น.ส.รักษ์สกุล บุญฟัก บุตรของ จ.ส.อ.แดนชาย บุญฟัก

Related Articles