มอบทุนบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และทุนบุพการีทุพพลภาพ ปี63

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 31 มี.ค.63 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบทุนบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และทุนบุพการีทุพพลภาพ ณ บก.ช.พัน.8 พล.ม.111

12

13

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious