มอบทุนการศึกษา ทบ. ให้แก่บุตรกำลังพล ประจำปี 2562 ที่ได้รับการจัดสรรจาก ทบ.

เมื่อ 6 มิ.ย.62 เวลา 0830 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้มอบทุนการศึกษา ทบ. ให้แก่บุตรกำลังพล ประจำปี 2562 ที่ได้รับการจัดสรรจาก ทบ. จำนวน 5 ทุน ณ ห้องมหาชนก ช.พัน.8 พล.ม.112

13

14

15

16

17

18

Related Articles