มอบถุงผ้าเพื่อรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกให้กับกำลังพลของหน่วย ตามนโยบายของรัฐบาล

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 3 ม.ค.63 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบถุงผ้าเพื่อรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกให้กับกำลังพลของหน่วย ตามนโยบายของรัฐบาล และมอบถุงยังชีพให้กำลังพลที่บรรจุใหม่ ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์19

14

17

13

18

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious