มอบข้าวสาร,อาหารแห้งให้กับกำลังพลเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 4 เม.ย.63 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพลพัฒนาบ้านพักของหน่วย พร้อมเตรียมแปลงสำหรับปลูกผักสวนครัว และได้มอบข้าวสาร,อาหารแห้งให้กับกำลังพลเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ณ บ้านพักกำลังพล ช.พัน.8 พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง17

118

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious