” มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา จิตอาสาพัฒนาฯ ถวายเป็นพระราชกุศล “

” มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา จิตอาสาพัฒนาฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ”
เมื่อ 8 ม.ค.66 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ ส่วนราชการ, ประชาชนจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู สวนพุทธอุทยานเพชบุระ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 ก.ค.66 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 ณ สระพุทธอุทยานเพชบุระ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จว.พ.ช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน

Related Articles