ภารกิจการเคลื่อนย้าย ห้องตรวจเชื้อความดันบวกแบบเคลื่อนที่

กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ภารกิจการเคลื่อนย้าย ห้องตรวจเชื้อความดันบวกแบบเคลื่อนที่ ให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำความมั่นคงต่ำ ( แคน้อย ) เพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัว State quarantine ให้กับผู้ต้องขังและผู้ดูแลผู้ต้องขัง ที่ป่วยติดเชื้อโควิดอาการไม่รุนแรง

Related Articles