พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล รอง เสธ พล.ม.1 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจโรงเลี้ยงโรงประกอบเลี้ยงฯ ทำการตรวจแนะนำการเตรียมการรับตรวจจาก รอง มทภ.3 (3)

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 15 พ.ค.61 พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล รอง เสธ พล.ม.1 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจโรงเลี้ยงโรงประกอบเลี้ยงฯ ทำการตรวจแนะนำการเตรียมการรับตรวจจาก รอง มทภ.3 (3) ณ โรงเลี้ยง และโรงประกอบเลี้ยง ของหน่วย โดยมี พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับ234922

234923

234924

234925

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious