พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานพิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชา และเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.60 เวลา 1330 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานพิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชา และเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 พร้อมพบปะกำลังพลหน่วยฝึก และให้คำแนะนำ ข้อเน้นย้ำการปฏิบัติต่างๆ สำหรับการฝึก ณ อาคารน้ำใจ อ. ด้านหลัง บก.ช.พัน.8 พล.ม.1

00001

00004

00006

00003

Related Articles