พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้กล่าวชี้แจงนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับกำลังพลที่จะลงปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทาง 3 จชต.

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.60 เวลา 0900 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้กล่าวชี้แจงนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับกำลังพลที่จะลงปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทาง 3 จชต.และ 4 อำเภอ ของ จว.ส.ข ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.100001

00002

00003

00004

Related Articles