พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบชุดฝึกพรางให้กับกำลังพลของหน่วย ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 6 มี.ค.62 เวลา 0800 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบชุดฝึกพรางให้กับกำลังพลของหน่วย ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1

14110

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious