พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้นของหน่วย

เมื่อวันที่ 1 ก.พ 62 เวลา 0830 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้นของหน่วย ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.116

14

131

130

128

139

13

Related Articles