พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้นำกำลังพล นายสิบ นายทหาร ออกกำลังกาย ในโครงการ Smart Man เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 7 พ.ย.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้นำกำลังพล นายสิบ นายทหาร ออกกำลังกาย ในโครงการ Smart Man เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงImage00001

Image00003

Image00004

Image00002

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious