พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ นายอภิสิทธิ์ ตันเจริญ จำนวน 1 นาย พร้อมกับมอบกระเช้าพร้อมเงินช่วยเหลือ

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ นายอภิสิทธิ์ ตันเจริญ จำนวน 1 นาย พร้อมกับมอบกระเช้าพร้อมเงินช่วยเหลือ
Image00003

Image00002

Image00001

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious