พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคณะนายทหารของหน่วย ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึก พร้อมพบปะกับญาติทหารใหม่ ผลัด2/60

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.60 เวลา 1100 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคณะนายทหารของหน่วย ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึก พร้อมพบปะกับญาติทหารใหม่ เพื่อให้กำลังใจแก่ทหารใหม่ และทำให้ญาติ ผู้ปกครองมีความเข้าใจ สบายใจในชีวิตทหาร และสร้างความมั่นใจ คลายความกังวลของญาติ ผู้ปกครอง หลังจากที่ทหารใหม่เข้ามารับการฝึก ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1เยี่ยมญาติทหารใหม่_171126_0025

เยี่ยมญาติทหารใหม่_171126_0029

เยี่ยมญาติทหารใหม่_171126_0031

เยี่ยมญาติทหารใหม่_171126_0038

เยี่ยมญาติทหารใหม่_171126_0042

Related Articles