พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมคณะนายทหารของหน่วย ตรวจความพร้อมของหน่วยฝึก ในการต้อนรับทหารใหม่ ที่จะเข้ามารายงานตัวในวันที่ 1 พ.ย. 61

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 61 เวลา 1330 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมคณะนายทหารของหน่วย ตรวจความพร้อมของหน่วยฝึก ในการต้อนรับทหารใหม่ ที่จะเข้ามารายงานตัวในวันที่ 1 พ.ย. 61 เพื่อให้เกิดความประทับใจ และอบอุ่นใจต่อครอบครัว/ญาติทหารใหม่ พร้อมมอบนโยบาย ข้อเน้นย้ำ แนวทางการปฏิบัติสำหรับการฝึกทหารใหม่ ณ บก.หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 (ช.พัน.8 ร้อย.2 พล.ม.1)

Image00001

Image00002

Image00003

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious