พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ ให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/61

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 18 ต.ค.61 เวลา 1600 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ ให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ และตรวจการเตรียมความพร้อมของหน่วยฝึก สำหรับการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61Image00001

Image00002

Image00003

Image00004

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious