พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ชุดปฏิบัติงานปรับปรุงถนน จ.กำแพงเพชร

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 4 ต.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ชุดปฏิบัติงานปรับปรุงถนน ช.พัน.8 พล.ม.1 โครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลและ คสช.พื้นที่ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร93964

93965

93966

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious