พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และ คุณ ธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ พถทธอุทยานเพชรบุระ จ.เพชรบูรณ์

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 12 ส.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และ คุณ ธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ พถทธอุทยานเพชรบุระ จ.เพชรบูรณ์ Image00002

Image00003

Image00001

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious