พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมนายทหาร กำลังพลของหน่วย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ค่ายพ่อขุนผาเมือง

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมนายทหาร กำลังพลของหน่วย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ค่ายพ่อขุนผาเมือง ต.สะเดียง อ.เมือง จว.พ.ช.Image00001

Image00002

Image00004

Image00005

Image00003

Related Articles