พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1/ผบ.หน่วยงานก่อสร้างฯ ที่ 3 หน่วย ช.ฉก.ทภ.3 ได้ประชุมหารือเตรียมการ กับ ส่วนราชการในพื้นที่ และตรวจสถานที่กระทำพิธีส่งมอบ เส้นทาง

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 28 พ.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1/ผบ.หน่วยงานก่อสร้างฯ ที่ 3 หน่วย ช.ฉก.ทภ.3 ได้ประชุมหารือเตรียมการ กับ ส่วนราชการในพื้นที่ และตรวจสถานที่กระทำพิธีส่งมอบ เส้นทาง บ.จาเราะซีโป๊ะ ต.สะเอะ – บ.บาจุ ต.ปะแต อ.ยะหา จว.ยะลา ณ รร.บ้านบาจุ ต.ปะแต อ.ยะหา จว.ยะลา พร้อมทั้งตรวจดูความเรียบร้อยของเส้นทางดังกล่าว ก่อนส่งมอบใน ห้วงปลาย มิ.ย.61361772

361773

361774

361775

361776

361777

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious