พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ตรวจเยี่ยมศูนย์ซักรีด โครงการสวัสดิการ ช.พัน.8 พล.ม.1

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.60 เวลา 1300 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ตรวจเยี่ยมศูนย์ซักรีด โครงการสวัสดิการ ช.พัน.8 พล.ม.1 ซึ่งถือเป็นการดูแลสวัสดิการกำลังพล และเป็นรายได้เสริมให้แม่บ้านของหน่วย 00001

00002

00003

Related Articles