พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีมอบธงประจำหน่วยฝึกให้กับหน่วยฝึก และเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 15 พ.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีมอบธงประจำหน่วยฝึกให้กับหน่วยฝึก และเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 พร้อมได้ให้โอวาท นโยบายแก่ทหารใหม่ ทั้งในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการฝึก ในการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร การฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของ ทบ. และให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บจากโรคลมร้อน หรือโรคลมแดดแก่ทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 ณ อาคารน้ำใจ อ. (หลังบก.ช.พัน.8 พล.ม.1)1

2

3

4

7

8

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious