พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดชุดช่างซ่อมทั่วไปร่วมกับ อบต.วังบาล เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน นายทองเสี่ยน แก้วดอก บ้านเลขที่ 202 ม.12 ต.วังบาล

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.61 เวลา 0830 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดชุดช่างซ่อมทั่วไปร่วมกับ อบต.วังบาล เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน นายทองเสี่ยน แก้วดอก บ้านเลขที่ 202 ม.12 ต.วังบาล ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยในห้วงที่ผ่านมา สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก001

002

003

004

Related Articles