พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดชุดช่างซ่อมทั่วไปร่วมกับ อบต.วังบาล เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน นายทองเสี่ยน แก้วดอก บ้านเลขที่ 202 ม.12 ต.วังบาล

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 19 เม.ย.61 เวลา 0830 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดชุดช่างซ่อมทั่วไปร่วมกับ อบต.วังบาล เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน นายทองเสี่ยน แก้วดอก บ้านเลขที่ 202 ม.12 ต.วังบาล ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยในห้วงที่ผ่านมา สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก001

002

003

004

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious