พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 จัดกำลังพลชุดช่าง ( เพิ่มเติม ) เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.61 เวลา 1300 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 จัดกำลังพลชุดช่าง ( เพิ่มเติม ) เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เนื่องจากที่พักอาศัยของประชาชนในพื้นที่ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดตามนโยบาย เกี่ยวกับดูแลความเดือดร้อนของประชาชน ที่รัฐบาลและคสช. ได้ให้นโยบายไว้1

2

Related Articles