พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึก ครูทหารใหม่ พร้อมให้โอวาท และมอบนโยบายการฝึก ให้กับกำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 5 เม.ย.61 เวลา 0900 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึก ครูทหารใหม่ พร้อมให้โอวาท และมอบนโยบายการฝึก ให้กับกำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ อาคารน้ำใจ อ. (หลัง บก.ช.พัน.8 พล.ม.1)00020

00013

00008

00017

00015

00002

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious