พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบหมายให้ พ.ต.อิทธิศักดิ์ ยาจามิ ฝอ.3 .ช.พัน.8 พล.ม 1 ทำพิธี มอบบ้าน ปันน้ำใจ ให้กับ นางเขียว มุ่งกลาง ราษฎรผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.60 เวลา 1430 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบหมายให้ พ.ต.อิทธิศักดิ์ ยาจามิ ฝอ.3 .ช.พัน.8 พล.ม 1 ทำพิธี มอบบ้าน ปันน้ำใจ ให้กับ นางเขียว มุ่งกลาง ราษฎรผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานการรับมอบ 00001

00002

 

Related Articles