พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และภริยา เป็นประธานในพิธีอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ ให้กับกำลังพลและครอบครัว พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้กับหน่วยทหารขนาดเล็ก (นทล.)

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.60 เวลา 0815 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และภริยา เป็นประธานในพิธีอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ ให้กับกำลังพลและครอบครัว พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้กับหน่วยทหารขนาดเล็ก (นทล.) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ3 ประเภท ส่วนภูมิภาคและหน่วยสนับสนุนการช่วยรบ ของ กองพัพภาคที่ 3 ณ อาคารน้ำใจ อ. ช.พัน.8 พล.ม.100020

00017

00018

00019

00015

00014

00013

00012

00011

00010

00009

00008

00007

00006

00003

00001

Related Articles