พื้นที่ 4 จัด จนท.ให้ความรู้ด้านการเพาะเห็ด และผลิตก้อนเห็ดไว้แจกจ่ายให้ผู้มารับการอบรมโคก หนอง นา รุ่น 4

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.64 ช.พัน.8 พล.ม.1 ปฏิบัติงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (พล.ม.1) พื้นที่ 4 จัด จนท.ให้ความรู้ด้านการเพาะเห็ด และผลิตก้อนเห็ดไว้แจกจ่ายให้ผู้มารับการอบรมโคก หนอง นา รุ่น 4

Related Articles