พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ผลัด2/63

เมื่อ 2 ธ.ค.63 หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ โรงกีฬาอเนกประสงค์ พล.ม.1

Related Articles