พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ช.พัน.8 พล.ม.1

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ช.พัน.8 พล.ม.1 โดยนักกีฬาจัดจาก พลทหาร นายสิบ นายทหาร และกำลังพลแม่บ้านของหน่วย11

12

13 14

15

Related Articles