พิธีเปิดการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบบัญชี 3/61

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 21 มี.ค.63 ผบ.ช.พัน8.พล.ม.1 กระทำพิธีเปิดการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบบัญชี 3/61 และฝึกทบทวนท่าพระราชทาน ณ บก.ช.พัน.8 พล.ม.111

17

16

15

18

14

 

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious