พิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ เรื่อง การขับรถโกยตักและรถบรรทุกเทท้าย

“สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ โดยการฝึกอบรมขับเครื่องมือช่าง”

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.66 เวลา 1330 พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.พล.ม.1 เป็นประธาน
ทั้งนี้ ช.พัน.8 พล.ม.1 จะดำเนินการอบรมทหารกองประจำการ ในห้วงวันที่ 20-29 มี.ค.66 โดยใช้ระยะเวลา 10 วัน มีทหารกองประจำการสมัครเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 31 นาย มีรายละเอียดดังนี้
1.อบรมการขับรถโกยตัก จำนวน 21 นาย
2.อบรมการขับรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 10 นาย
สำหรับการขับรถบรรทุกเทท้าย หน่วยจะดำเนินการฝึกอบรมและพาไปสอบใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไป

Related Articles