พิธีเปิดการฝึกภาคที่ตั้ง กองร้อยทหารช่างสนามประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.64 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคที่ตั้ง กองร้อยทหารช่างสนามประจำปี 2564

Related Articles