พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 มอบธงประจำหน่วย

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 7 พ.ย.62 เวลา 1000 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 มอบธงประจำหน่วย และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้ครูทหารใหม่ ที่มีผลการทดสอบความรู้ดีเลิศ และทดสอบสมรรถภาพร่างกายดีเยี่ยม เป็นตัวอย่างที่ดี แก่ทหารใหม่ พบปะ ให้แนวทาง และแนะนำผู้บังคับบัญชา ของหน่วย ณ ศูนย์กีฬา ช.พัน.8 พล.ม.111

12

13

14

15

16

17

18

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious