พิธีเปิดการฝึกครูทหารใหม่ ผลัดที่ 1/62

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 27 มี.ค.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกครูทหารใหม่ ผลัดที่ 1/62 หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 ณ สนามฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1110

14

18

16

11

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious