พิธีเปิดการตรวจสภาพความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2562

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 21 มี.ค.62 เวลา 1500 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในพิธีเปิดการตรวจสภาพความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2562 ในเขต อ.เมืองเพชรบูรณ์ ณ สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง โดยมี พล.ต.วิชิต วงค์สังข์ ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานในพิธี15

12

14

11

13

16

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious