พิธีเชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

#เชิญสิ่งของพระราชทาน เพื่อ ช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน ประสบอุทกภัย
#ทหารเป็นที่พึงของประชาชนในทุกโอกาส

วันที่ 27 ก.ค.65 พ.ต.นพดล แซมสีม่วง รอง ผบ.ช.พล ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จว.พ.ช. เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายเสกสรร กลิ่นพูล
นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานฯ ณ วัดเนินสว่าง ม.1 บ้านวังขอน ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จว.พ.ช. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related Articles