พิธีส่งมอบเส้นทางโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายรัฐบาล และคสช.ประจำปี2561 ที่ดำเนินการโดย ช.พัน.8 พล.ม.1 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 เส้นทาง (ในอำเภอวิเชียรบุรี ,อำเภอหนองใผ่,อำเภอเมืองเพชรบูรณ์,และอำเภอน้ำหนาว)

เมื่อ 23 ม.ค.62 เวลา 1400 พล.ต.วิชิต วงค์สังข์ ผบ.พล.ม.1/ผบ.กกล.รส.จว.เพชรบูรณ์  เดินไปเป็นประธานพิธีส่งมอบเส้นทางโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายรัฐบาล และคสช.ประจำปี2561 ที่ดำเนินการโดย ช.พัน.8 พล.ม.1 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 เส้นทาง (ในอำเภอวิเชียรบุรี ,อำเภอหนองใผ่,อำเภอเมืองเพชรบูรณ์,และอำเภอน้ำหนาว) ที่ลานอเนกประสงค์บ้านตะเคียนเงิน ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายอำเภอ ทั้ง4อำเภอเป็นผู้รับมอบ ในการนี้

ได้มอบอุปกรณ์กีฬา ให้โรงเรียน
มอบถุงยังชีพ ให้ผู้แทนผู้สูงอายุ
เยี่ยมชมนิทรรศการการทำถนน
เยี่ยมชมกิจกรรมบริการประชาชน ประกอบด้วย
-หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ของรพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
-ชุดบริการตัดผม Engineer Barber
-ผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และพืชผัก ที่ขึ้นชื่อในท้องถิ่น
และเดินทางตรวจเยี่ยมเส้นทาง ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียน และประชาชน

ในโอกาสนี้ ประชาชนในพื้นที่ ต่างขอขอบคุณคณะฯ และรัฐบาล ที่ให้มีโครงการฯที่ดี ให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้สัญจร ให้ความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพร้อมจะดูแลรักษาเส้นทาง ต่อไป11

12

13

14

15

16

17

18

19

110

111

112

113

114

115

116

117

Related Articles