พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย 2562

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 18 ม.ค.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1  นำกำลังพลร่วมกระทำพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย บริเวณหน้าแหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง c1099d3570988725bc43fff5ddc4be78d_39626212_190120_0114

c1099d3570988725bc43fff5ddc4be78d_39626212_190120_0178

c1099d3570988725bc43fff5ddc4be78d_39626212_190120_0151

c1099d3570988725bc43fff5ddc4be78d_39626212_190120_0163

c1099d3570988725bc43fff5ddc4be78d_39626212_190120_0174

c1099d3570988725bc43fff5ddc4be78d_39626212_190120_0175

c1099d3570988725bc43fff5ddc4be78d_39626212_190120_0176

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious