พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จว.พ.ช.

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.62 รอง ผบ.ช.พล.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นผู้แทน ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จว.พ.ช.โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง รอง ผวจ.พ.ช.เป็นประธานฯ11

12

13

14

15

Related Articles