พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายพ่อขุนผาเมือง

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 28 มี.ค.62 คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ โดยมี คุณศศิวัณย์ วงค์สังข์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.1 เป็นประธานฯ11

12

13

14

15

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious